Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Profil společnosti

Společnost Elita, a.s.
900 aktivních zákazníků
7 poboček k návštěvě

Poznejte kdo vlastně jsme

Elita semenářská, a. s.

je osivářskou organizací působící v rozhodujících zemědělských oblastech České republiky. Specializujeme se na výrobu a prodej osiva a sadby polních plodin českého i zahraničního původu.

Firma ELITA vznikla v roce 1992 původně jako obchodní šlechtitelsko semenářské družstvo. Po 10 letech úspěšné činnosti v oblasti prodeje osiv a sadby se družstvo transformovalo na akciovou společnost. Zároveň došlo ke změně sídla společnosti přestěhováním do vlastních prostor v Brně-Řečkovicích.

V našem sortimentu naleznete odrůdy obilovin, luskovin, olejnin, okopanin a pícnin. Výrobu množitelských materiálů a osiv určených pro běžné pěstování zajišťuje naše agronomická služba u smluvních množitelů. Na jejich výběr klademe velký důraz, protože pouze kvalitní množitelé mohou zajistit výrobu kvalitního osiva. Kontrola výroby začíná zasetím a pokračuje nad celým výrobním procesem, který je zakončen až finální úpravou na moderních technologických linkách. Na tento proces dohlíží a výslednou kvalitu materiálu vysoké biologické i osivové hodnoty potvrzuje vydáním certifikátu i Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Významnou součástí našich aktivit je i prodej osiva hybridů kukuřic. Díky našemu širokému sortimentu Vám budeme vždy schopni nabídnout hybrid, který bude nejvíce vyhovovat Vašim podmínkám.

V rámci našich zahraničních aktivit je již tradiční činností i množení trav pro naše zahraniční partnery. Kromě osiva trav zajišťujeme pro vývoz i osivo hořčice, svazenky, vikve a jetelů.

Oblasti poradenství

 • Výběr vhodné odrůdy nebo hybridu pro konkrétní podmínky i směry užití.

 • Metodické vedení množitelských porostů i běžných ploch.

 • Obnovy trvalých travních porostů. Výběr komponentů a technologie obnovy.

 • Organizování a pořádání polních dnů a poloprovozních pokusů.

 • Použití přípravků PRP Technologies v rostlinné i živočišné výrobě.

 • Spolupráce se šlechtitelskými firmami.

 • Spolupráce s výzkumnými ústavy.

 • Spolupráce s Mendelovou univerzitou.

 • Spolupráce s firmou AGRODIGEST Pohořelice.

Nenašli jste položku, kterou sháníte?

Ozvěte se nám Napište nám

ČSN EN ISO 9001:2009

ELITA semenářská, a.s. má vybudovaný, dokumentovaný a zavedený systém managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009

Nejvyšším cílem společnosti ELITA semenářská, a.s. je ekonomická prosperita společnosti, založena na optimálním uspokojování potřeb a požadavků stávajících i budoucích zákazníků a plnění jejich objednávek co do množství, kvality, ceny a termínu dodání. Tyto požadavky chce společnost ELITA semenářská, a.s., naplňovat s maximálním využitím znalostí a zkušeností svých pracovníků, zkušeností zákazníků, dodavatelů a s využíváním nových poznatků vědy a techniky.

 • V souladu s tímto cílem si stanovuje následující politiku kvality:

 • Dosahovat stabilní kvality, zdravotní nezávadnosti a bezpečnosti veškerých svých výrobků a služeb za přísného dodržování legislativy a správné výrobní a hygienické praxe. Největší pozornost věnovat produktům, které jsou určeny pro krmivářské a potravinářské účely.

 • Plnit současné i budoucí požadavky, potřeby, očekávání zákazníků a zainteresovaných stran a tím přispívat k udržování okruhu stálých i nových zákazníků.

 • K realizaci celé firemní politiky vytvořit a udržovat efektivní a účinný systém kvality, HACCP a systému GMP+FSA.

 • Stabilizovat kolektiv pracovníků, jak ve vrcholovém vedení, tak i ostatních pracovníků, kteří budou správně motivováni a trvale zdokonalováni ve svých dovednostech.

 • Celou činnost a každodenní práci provádět s cílem stálého zlepšování řízení, efektivnosti systému managementu kvality v podmínkách běžné práce.

 • Při své každodenní práci bude prosazovat prevenci při ochraně životního prostředí a BOZP při všech svých činnostech.

 • V rámci systému ISCC EU se bude podílet na úsporách produkce skleníkových plynů v celém produkčním a výrobním řetězci biopaliv a biokapalin oproti fosilním palivům.

Certifikace

Máte jakékoliv dotazy? Kontaktujte nás na mailové adresa info@elita.cz

Chcete být informováni o novinkách z Elity?

Zanechte nám zde svůj e-mail a dostávejte novinky do své schránky.