Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Pícniny, meziplodiny

Druhy pícnin a meziplodin

Období

Podkategorie

Výrobce

MEZIPLODINY

DZES 6

Letní a ozimá varianta meziplodin již neplatí. Meziplodiny jsou v tomto případě využívány pro zajištění pokryvu půdy po sklizni hlavní plodiny, nebo do podsevu hlavní plodiny. Pokryv půdy je potřeba zajistit minimálně do 31.10. na veškeré orné půdě.

AGROENVIRO - pro zlepšení struktury půdy

směs je tvořena minimálně dvěma plodinami ze seznamu o celkovém výsevku minimálně 9 kg/ha. Zásev probíhá od 20.6. do 30.9. a porost je ponechán na DPB do 31.1. následujícího roku.

DRUH

minimální výsevek kg/ha

Hořčice

4

Jetel nachový

6

Hrách setý

70

Peluška

70

Pohanka

50

Svazenka

6

Žito trsnaté

48

AGROENVIRO- proti utužení půdy

směs je tvořena minimálně dvěma plodinami ze seznamu o celkovém výsevku minimálně 9 kg/ha. Zásev probíhá od 20.6. do 30.9. a porost je ponechán na DPB do 31.1. následujícího roku.

DRUH

minimální výsevek kg/ha

Hrách setý

70

Peluška

70

Ředkev olejná

5

Svazenka

6

DZES 8 - neprodukční plocha meziplodiny (využití i pro běžné meziplodiny)

směsi s meziplodinami jsou vhodné také pro využití v protierozní ochraně a pro plochy meziplodin bez dotačního titulu.

Tradiční nabídka směsí pro meziplodiny

ELITA HS %

ELITA PS %

ELITA PROSO/ HOŘČICE %

Hořčice bílá

80

80

Svazenka vratičolistá

20

20

Pohanka obecná

80

Proso seté

80

výsevek kg/ha

10-12

30-35

12-15

Název

Složení

ELITA HS 3

hořčice 90%, svazenka 10%

ELITA PS 2

pohanka 85%, svazenka 15%

ELITA PS 3

pohanka 90%, svazenka 10%

ELITA ProsoS

proso 20%, svazenka 80%

ELITA ProsoSH

proso 20%, hořčice 60%, svazenka 20%

ELITA LeskniceHS

lesknice 30%, hořčice 45%, svazenka 25%

ELITA LeskniceH

lesknice 30%, hořčice 7O%

ELITA POPEŘE

pohanka 60%, peluška 30%, ředkev 10%

ELITA PLHO

proso 40%, lesknice 4O%, hořčice 20%

ELITA PEŘESVA

peluška 35%, ředkev 20%, svazenka 45%

Nektarodárný úhor SŘH

svazenka 5O%, ředkev 25%, hořčice 25%

Nektarodárný úhor- jetelovina

svazenka 40%, ředkev 15%, hořčice 15%, jetel nachový 30%

Nektarodárný úhor bez BR

jetel nachový 23%, len setý 35%, pohanka 35%, svazenka 7%

PŘÍMÉ PLATBY

Druhy plodin pro neprodukční plochy typu ochranný pás kolem krajinného prvku, ochranný pás typu souvrať a ozeleněný kolejový řádek.

Na těchto plochách musí být založen porost plodin podle seznamu nebo trávy čeledi lipnicovité, případně jejich směsí, nebo směsí trav čeledi lipnicovité s dusík vázajícími plodinami, přičemž podíl těchto dusík vázajících plodin v porostu nepřesáhne 50%.

SMĚSI PRO OCHRANNÝ PÁS KOLEM KRAJINNÉHO PRVKU A OCHRANNÝ PÁS TYPU SOUVRAŤ

Zatravňovací směs

lipnice luční 40%, kostřava červená výběžkatá 25%, kostřava červená trsnatá 15%, jílek vytrvalý 20%

Ochranný pás ŽITO

žito trsnaté 98%, jetel nachový 2%

Ochranný pás JÍLEK

jílek vytrvalý 98%, jetel nachový 2%

Zelený úhor s jetelem

jetel nachový 15%, bojínek luční 22%, kostřava luční 23%, jílek mnohokvětý 4n 20%, srha laločnatá 20%

UNI-P-12

UNI-P-20

UNI-P-22

UNI-P-27

UNI-P-30 a 32

ELITA L 01

UNI-P-37

Pro koně

UNI-P-40

UNI-P-42

UNI-L-50

UNI-L-52

UNI-L-53

Luční srhová

UNI-L-60

UNI-L-62

UNI-L-64

UNI-L-67

UNI-L-72

UNI-L-82

UNI-L-86

UNI-J-93

UNI-J-95

Bioplyn

Bioplyn II

Jílková směs

Směs jílek vojtěška

SMĚSI PRO OZELENĚNÝ KOLEJOVÝ ŘÁDEK

Nektarodárný úhor SŘH

svazenka 50%, ředkev 25%, hořčice 25%

Směs Čejka- krmná

proso 4O%, lesknice kanárská 40%, slunečnice 20%

Dále pak směsi těchto plodin

základní plodiny

plodiny vázající dusík do 50%

hořčice

hrách

lesknice kanárská

jetel

pohanka

peluška

proso

vikev

ředkev

vojtěška

svazenka

žito trsnaté

trávy čeledi lipnicovité

EKOSCHÉMATA - PÁSY PODÉL VOD

Na pásech musí založen porost trávy čeledi lipnicovité, jejich směsi nebo jejich směsí s příměsí plodin z následujícího seznamu přičemž zastoupení těchto plodin nepřesáhne 10% ve směsi (jetel plazivý).

UNI-P-12

UNI-P-30

UNI-P-32

UNI-P-37

UNI-P-40

UNI-P-42

UNI-L-64

Pro koně

UNI-L-82

Zatravňovací směs

Zelený úhor lipnicovité

EKOSCHÉMATA- NEKTARODÁRNÝ ÚHOR (JEDNOLETÝ)

Porost nektarodárného úhoru musí být založen ve směsi minimálně tří plodin ze seznamu nebo seznamu dusík vázajících plodin nebo trav čeledi lipnicovité, přičemž podíl každé plodiny v porostu nepřekročí 80% s výjimkou trav čeledi lipnicovité, jejichž podíl v porostu nepřekročí 30% s výjimkou dusík vázajících plodin, jejichž podíl v porostu nepřekročí 50%.

Seznam plodin do směsi pro nektarodárný úhor

hořčice

lesknice kanárská

ředkev

žito trsnaté

pohanka

proso seté

svazenka

trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi

Seznam dusík vázajících plodin do směsi pro nektarodárný úhor max. 50%

hrách

peluška

jetel

vojtěška

vikev

Směsi pro nektarodárný úhor

Nektarodárný úhor bez BR s jetelem

Nektarodárný úhor SŘH

Nektarodárný úhor SŘH s jetelem

jetel nachový 23%

svazenka 50%

svazenka 4O%

len setý olejný 35%

ředkev 25%

ředkev 15%

pohanka setá 35%

hořčice 25%

hořčice 15%

svazenka 7%

jetel nachový 30%

výsevek 17 kg/ha

výsevek 10 kg/ha

výsevek 12 kg/ha

Směsi s příměsí jetele nachového, hrachu, pelušky, v max. zastoupení 50% ve směsi

ELITA HS

ELITA PS

ELITA ProsoH

ELITA LesniceH

ELITA Lesknice HS

ELITA POPEŘE

ELITA PEŘESVA

EKOSCHĚMATA - ZELENÝ ÚHOR (DVOULETÝ)

Porost zeleného úhoru musí být založen trávou čeledi lipnicovité, jejich směsí nebo směsí s některou ze seznamu plodin dusík vázajících plodin, přičemž podíl dusík vázající plodiny v porostu nepřekročí 50%.

Seznam dusík vázajících plodin do směsí pro nektarodárný úhor max 50%

Hrách, peluška, jetel, vojtěška, vikev.

Směsi pro zelený úhor

Zatravňovací směs

Ochranný pás Jílek

Zelený úhor lipnicovité

Zelený úhor s jetelem

UNI-P-12

UNI-P-20

UNI-P-22

UNI-P-27

UNI-P-30

UNI-P-32

ELITA L 01

UNI-P-37

Pro koně

UNI-P-40

UNI-P-42

UNI-L-50

UNI-L-53

UNI-L-53

Luční srhová

UNI-L-60

UNI-L-62

UNI-L-64

UNI-L-67

UNI-L-72

Pro sušší podmínky

UNI-L-82

UNI-L-86

UNI-J-93

UNI-J-95

Bioplyn

Bioplyn II

Jílková směs

Jílek vytrvalý + jílek nachový

Protierozní opatření

PROTIEROZNÍ OCHRANA DZES 5

Druhy plodin pro obsetí ochrannými pásy na SEO pro pěstování plodiny: řepky a obilnin jiných než kukuřice a čirok

hořčice

lupina bílá, žlutá, úzkolistá,

svazenka

hrách

pohanka

vojtěška

jetel

proso

trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi

peluška

ředkev

směs uvedených plodin

Druhy plodin pro obsetí ochrannými pásy na MEO pro pěstování plodiny: kukuřice, brambor, cukrovky, řepy krmné, bobu polního, sóji, slunečnice nebo čiroku

hořčice

ječmen

lupina bílá, žlutá, úzkolistá

hrách

oves

ředkev

jetel

pšenice

svazenka

peluška

triticale

vojtěška

pohanka

žito

trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi

proso

řepka

směs uvedených plodin

DRUHY PLODIN PRO OCHRANNÝ PÁS ODDĚLUJÍCÍ SOUVISLOU PLOCHU PLODINY DZES 7b

Na pásu musí být založen porost plodiny ze seznamu dusík vázajících plodin nebo seznamu dalších plodin pro ochranný pás oddělující souvislou plochu plodiny, nebo porost trávy čeledi lipnicovité nebo jejich směsi, případně směsi trav čeledi lipnicovité s plodinami ze seznamu dusík vázajících plodin.

Seznam dusík vázajících plodin

hrách

jetel

peluška

vojtěška

Seznam dalších plodin pro ochranný pás

hořčice

proso seté

žito trsnaté

lesknice kanárská

ředkev

trávy čel. lipnicovité a jejich směsi

pohanka

svazenka

směsi uvedených plodin

AGROENVIRO

ZATRAŇOVÁNÍ DRAH SOUSTŘEDĚNÉHO ODTOKU - výsevek 35 kg/ha

Zatravňovací směs

lipnice luční 40%, kostřava červená výběžkatá 25%, kostřava červená trsnatá 15%, jílek vytrvalý 20%

KRMNÝ BIOPÁS -výsevek 130,8 kg/ha

povinné druhy

%

volitelné druhy

%

jarní obilovina

49,7

svazenka vratičolistá

3,8

proso seté

11,5

hrách polní, peluška jarní

22,9

krmná kapusta

0,6

pohanka obecná

11,5

NEKTARODÁRNÝ BIOPÁS - výsevek 23,5 kg/ha

jeteloviny

%

ostatní druhy

%

byliny

%

jetel luční 2n

21,3

hořčice bílá

6,4

kmín kořenný

9,3

vičenec ligrus

16,9

svazenka

4,3

mrkev krmná

1,3

komonice bílá

4,3

pohanka

10,6

vojtěška setá

4,3

vikev setá

21,3

SMĚS PODOPATŘENÍ ČEJKY CHOCHOLATÉ - Čejka krmná výsevek 25 kg/ha, Čejka opylovač výsevek 25 kg/ha

Směs Čejka- krmná

proso 40%, lesknice kanárská 40%, slunečnice 20%

Směs Čejka opylovač

svazenka vratičolistá 25%, hořčice bílá 20%, řepka jarní 20%, komonice bílá 15%

DRUHOVĚ BOHATÉ POKRYTÍ ORNÉ PŮDY- výsevek 36 kg/ha

Směs druhově bohaté pokrytí R

%

%

jetel nachový

3

žito trsnaté

10

peluška

20

ředkev olejná

1

proso

2

svazenka

1

7 poboček k návštěvě
900 aktivních zákazníků

Chcete být informováni o novinkách z Elity?

Zanechte nám zde svůj e-mail a dostávejte novinky do své schránky.