Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Travní směsi

Druhy travních směsí

PASTEVNÍ SMĚS RANÁ

Směs s vyšším zastoupením srhy laločnaté, poskytuje chutnou pastvu od časného jara do pozdního podzimu. Pastevní směs je určena na nezamokřená stanoviště, v období letních přísušků poskytuje hlubokokořenící srha svěží pastvu, srha v monokultuře omezuje problémy s nedopasky.

UNI-P-12 (%)

Jetel plazivý

9

Kostřava luční

15

Jílek vytrvalý 4n

11

Srha laločnatá

50

Festulolium kostřavovité

15

výsevek

30 kg/ha

PASTEVNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ

Směs na 5-6 let, vhodná pro pastvu i sušení, poskytuje 2-3 seče a chutnou píci i v letních sušších podmínkách.

UNI-P-20 (%)

UNI-P-22 (%)

Jetel plazivý

12

Jetel plazivý

12

Kostřava luční

35

Kostřava luční

19

Jílek vytrvalý 4n

25

Jílek vytrvalý 4n

25

Kostřava červená

15

Kostřava červená

12

Lipnice luční

13

Lipnice luční

13

Festulolium kostřavovité

19

výsevek

29 kg/ha

výsevek

30 kg/ha

PASTEVNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ AŽ POZDNÍ

Směs na 6-8 let, univerzální směs vhodná i do podhorských oblastí, svým složením odpovídá požadavkům na chutné a zdravé krmivo pro zvířata.

Směs pro koně – speciální směs složená z druhů poskytujících chutné krmivo, lze využívat k pastvě i na seno.

UNI-P-27 (%)- pro lehčí půdy

UNI-P-30 (%)

UNI-P-32 (%)

Jetel plazivý

12

Jetel plazivý

9

Jetel plazivý

9

Kostřava luční

12

Kostřava luční

28

Kostřava luční

5

Jílek vytrvalý 4n

25

Jílek vytrvalý 4n

18

Jílek vytrvalý 4n

18

Kostřava červená

12

Kostřava červená

10

Kostřava červená

10

Lipnice luční

14

Lipnice luční

15

Lipnice luční

15

Festulolium kostřavovité

21

 

Bojínek luční

20

Festulolium kostřavovité

20

 

Trojštět žlutavý

4

Bojínek luční

23

výsevek

29 kg/ha

výsevek

27 kg/ha

výsevek

29 kg/ha

ELITA L-01- SUCHO luční (%)

UNI-P-37 (%)

Pro koně (%)

Jetel plazivý

5

Jetel plazivý

10

Jílek vytrvalý 4n

7

Jetel luční 2n

10

Kostřava luční

12

Kostřava luční

10

Jetel luční 4n

5

Jílek vytrvalý 4n

14

Lipnice luční

10

Festulolium kostřavovité

20

Kostřava červená

10

Festulolium kostřavovité

8

Kostřava luční

22

Lipnice luční

12

Festulolium jílkovité

9

Kostřava červená

15

Festulolium kostřavovité

15

Bojínek luční

26

Bojínek luční

5

Bojínek luční

23

Kostřava rákosovitá

30

Lipnice luční

5

Trojštět žlutavý

4

 

 

 

Jílek vytrvalý

13

výsevek

35 kg/ha

výsevek

27 kg/ha

výsevek

30 kg/ha

PASTEVNÍ SMĚS POZDNÍ DLOUHODOBÁ

Směs na 8-10 let, vhodná i pro horské polohy a mělčí půdy, je složená z vytrvalých travních druhů, snáší dobře sešlapávání, možné využití na pastvu i seč.

UNI-P-40 (%)

UNI-P-42 (%)

Jetel plazivý

10

Jetel plazivý

10

Kostřava luční

22

Kostřava luční

10

Kostřava červená

20

Festulolium kostřavovité

15

Lipnice luční

12

Kostřava červená

20

Bojínek luční

27

Lipnice luční

12

Psineček veliký

9

Bojínek luční

24

Srha laločnatá

 

Psineček veliký

9

výsevek

24 kg/ha

výsevek

25 kg/ha

LUČNÍ SMĚS RANÁ

Směs se srhou laločnatou pro první jarní seče, dává vysoký výnos a poskytuje chutnou píci bohatou na živiny. Luční srhová směs je vhodná pro intenzivní výrobu píce na nezamokřených lokalitách. První seč je nutné včas senážovat.

UNI-L-50 (%)

UNI-L-53 (%)

Srhová (%)

Jetel luční 2n

5

Jetel luční 2n

4

Jetel luční 2n

8

Jetel luční 4n

5

Jetel luční 4n

4

Jetel luční 4n

6

Jetel plazivý

5

Jetel plazivý

8

Jetel plazivý

6

Kostřava luční

10

Kostřava luční

10

Bojínek luční

20

Jílek vytrvalý 4n

13

Jílek hybridní

5

Srha laločnatá

60

Jílek hybridní

5

Festulolium jílkovité

13

Jílek mnohokvětý

8

Jílek mnohokvětý

8

Srha laločnatá

49

Srha laločnatá

48

výsevek

29 kg/ha

výsevek

28 kg/ha

výsevek

23 kg/ha

LUČNÍ SMĚS POLOPOZDNÍ AŽ POZDNÍ

Na 5-6 let, směs je obohacena o vytrvalejší druhy, velmi vhodná pro sušení, poskytuje až 3 seče v pozdnějších termínech.

UNI-L-60 (%)

UNI-L-62 (%)

UNI-L-63 (%)

UNI-L-64 (%)

UNI-L-67 (%)

Jetel luční 2n

10

Jetel luční 2n

10

Jetel luční 2n

7

Kostřava luční

18

Jetel luční 2n

9

Jetel plazivý

4

Jetel plazivý

4

Jetel plazivý

8

Jílek vytrvalý 4n

15

Jetel plazivý

6

Kostřava luční

21

Kostřava luční

11

Kostřava luční

10

Jílek mnohokvětý

15

Kostřava luční

10

Jílek vytrvalý 4n

15

Jílek vytrvalý 4n

10

Jílek vytrvalý 4n

10

Festulolium kostřavovté

15

Jílek vytrvalý 4n

14

Kostřava červená

10

Festulolium kostřavovité

10

Festulolium kostřavovité

10

Kostřava červená

10

Festulolium kostřavovité

10

Lipnice luční

12

Festulolium jílkovité

8

Festulolium jílkovité

7

Lipnice luční

5

Kostřava červená

9

Bojínek luční

28

Kostřava červená

8

Kostřava červená

10

Bojínek luční

22

Lipnice luční

12

Lipnice luční

12

Lipnice luční

12

Bojínek luční

26

Bojínek luční

27

Bojínek luční

26

Trojštět žlutavý

4

výsevek 26 kg/ha

výsevek 28 kg/ha

výsevek 26 kg/ha

výsevek 34 kg/ha

výsevek 26 kg/ha

LUČNÍ SMĚS DLOUHODOBÁ

Pro vlhčí podmínky s využitím na 8-10 let, ve směsi je zvýšené zastoupení vlhkomilných druhů.

Pro sušší podmínky s využitím na 8-10 let, ve směsi jsou zastoupeny druhy, které i při nižších srážkách poskytují dostatečné množství píce.

Pro extrémní podmínky s využitím na 4-6 let, ve směsi jsou zastoupeny druhy zvládající stresové podmínky (mráz, sucho).

PRO VLHČÍ PODMÍNKY

PRO SUŠŠÍ PODMÍNKY

LEHČÍ PŮDY

UNI-L-72(%)

UNI-L-82 (%)

UNI-L-86 (%)

Jetel zvrhlý

8

Jetel plazivý

10

Jetel plazivý

15

Kostřava luční

15

Kostřava luční

20

Kostřava luční

22

Bojínek luční

18

Kostřava červená

20

Srha laločnatá

22

Lipnice luční

10

Lipnice luční

11

Kostřava červená

24

Psineček veliký

7

Festulolium kostřavovité

20

Lipnice luční

14

Festulolium kostřavovité

15

 

Festulolium jílkovité

9

Trojštět žlutavý

3

Jílek vytrvalý 4n

7

Kostřava rákosovitá

10

Psárka luční

20

výsevek

25 kg/ha

výsevek

29 kg/ha

výsevek

26 kg/ha

JETELOTRÁVY NA 1-2 UŽITKOVÉ ROKY

Je vysoce produkční směs na 1-2 užitkové roky pro oblasti s vyšší vláhovou jistotou

UNI-J-90 (%)

UNI-J-91 (%)

UNI-J-92 (%)

Jetel luční 2n

30

Jetel luční 4n

80

Jetel luční 4n

70

Jetel luční 4n

22

Jílek mnohokvětý

20

Festulolium kostřavovité

15

Kostřava luční

8

Festulolium jílkovité

15

Bojínek luční

10

Psineček veliký

7

Festulolium jílkovité

13

Jílek mnohokvětý

10

výsevek

23 kg/ha

výsevek

25 kg/ha

výsevek

28 kg/ha

JETELOTRAVNÍ SMĚS

Směs s vyšším podílem jetele lučního na 2-3 užitkové roky, poskytuje 2-3 seče píce, vhodné pro přímé zkrmování i sušení.

Pastva pro dojnice- intenzivní směs na 3-4 užitkové roky, poskytuje chutnou a výživnou pastvu pro dojnice ve vlhčích podmínkách.

Pastva pro dojnice

Sušší podmínky

UNI-J-93 (%)

UNI-J-95 (%)

Jetel luční 4n

11

Jetel luční 4n

5

Jetel plazivý

6

Jetel plazivý

5

Festulolium jílkovité

30

Festulolium kostřavovité

15

Jílek vytrvalý 4n

26

Kostřava červená

20

Jílek vytrvalý 2n

27

Kostřava luční

13

Kostřava rákosovitá

18

Ovsík vyvýšený

24

výsevek

34 kg/ha

výsevek

33 kg/ha

SMĚSI BIOPLYN

Bioplyn I – krátkodobá směs do oblastí s nedostatkem vláhy, nutné dodatečné hnojení dusíkem.

Bioplyn II – víceletá směs, poskytuje dobrý výnos již v roce zásevu.

Jílková směs- krátkodobá směs do oblastí s dostatkem vláhy, nutné dostatečné hnojení dusíkem, určená pro včasné jarní setí.

Bioplyn I (%)

Bioplyn II (%)

Jílková směs (%)

Jílek mnohokvětý

40

Jetel plazivý

4

Jílek mnohokvětý

40

Jílek jednoletý

20

Jílek jednoletý

8

Jílek jednoletý

25

Festulolium jílkovité

40

Kostřava luční

23

Jílek hybridní

35

Festulolium jílkovité

31

Jílek vytrvalý 4n

20

Kostřava rákosovitá

14

výsevek

35 kg/ha

výsevek

35 kg/ha

výsevek

32 kg/ha

VOJTĚŠKOTRÁVA A VOJTĚŠKO-JETELOTRÁVA

Vojtěškotráva:

Směs do nižších a středních poloh, podíl travního komponentu stabilizuje výnos v podmínkách méně příznivých pro pěstování vojtěšky.

Vojtěško-jetelotráva:

Směs vhodná do řepařské výrobní oblasti a na lepší pozemky v bramborářské výrobní oblasti, jetel luční zpomaluje stárnutí směsi a společně s travami zlepšuje podíl vodorozpustných cukrů a silážovatelnost.

VOJTĚŠKOTRÁVA (%)

VOJTEŠKO-JETELOTRÁVA (%)

VOJTEŠKO-JETELOTRÁVA JH (%)

Vojtěška setá

90

Vojtěška setá

60

Vojtěška setá

50

Festulolium jílkovité

10

Jetel luční 2n

9

Jetel luční 2n

25

Jetel plazivý

2

Jetel plazivý

5

Festulolium kostřavovité

29

Festulolium jílkovité

10

Jílek hybridní

10

výsevek

18 kg/ha

výsevek

22 kg/ha

výsevek

25 kg/ha

Referent oddělení osiv, poradenství:

Bc. Petr Emmert DiS. , tel.: + 420 602 513 455, emmert@elita.cz

7 poboček k návštěvě
900 aktivních zákazníků

Chcete být informováni o novinkách z Elity?

Zanechte nám zde svůj e-mail a dostávejte novinky do své schránky.