Menu Hledat english
ELITA semenářská, a.s.

Ječmen jarní - nesladovnícké odrůdy

Odrůda registrovaná v EU Argument

Středně raná nesladovnická odrůda s vysokým výnosovým potenciálem a nadprůměrnou výnosovou stabilitou ve všech výrobních oblastech. Byla vyšlechtěna z křížení Heris x Nordus. Má velmi dobrý zdravotní stav a nízké pevné stéblo s vysokou odolností proti poléhání. Všechny tyto vlastnosti ji předurčují na pěstování pro krmné účely v intenzivních podmínkách.

Přednosti odrůdy
 • vysoký výnosový potenciál
 • nadprůměrná výnosová stabilita
 • vysoká odolnost proti listovým chorobám
 • nízké a pevné stéblo

Odrůdová agrotechnika - doporučení
Odrůda Argument je určená pro pěstování na krmné účely ve všech výrobních oblastech. Na předplodiny a na pěstování nemá zvláštní nároky. Setí je třeba provést co nejdříve, ale vždy do dobře vyzrálé půdy. Doporučený výsevek je 3,5-4,5 MKS/ha podle intenzity prostředí a kvality seťového lůžka. Při pěstování odrůdy doporučujeme používat 30-40 kg N/ha více než při pěstování sladovnických odrůd ječmene. Vzhledem k jeho dobrému zdravotnímu stavu je postačující jedno ošetření porostu fungicidem proti listovým chorobám. Použití morforegulátoru při pěstování odrůdy není potřebné.

Výška rostlin 68 – 75 cm
Optimální termín setí 5.3. – 25.3.
Setí po obilovině Středně vhodná (++)
Odolnost proti chorobám
Moučnatka trávová 8,6 (++++)
Rez ječmenná 7,4 (++)
Hnědá skvrnitost 6,5 (++)
Rhynchosporiová skvrnitost 8,3 (+++)
Hnojení dusíkem
Po lepší předplodině (BBCH 21-37) 50-70 kg N/ha
Po horší předplodině (BBCH 21-37) 60-90 kg N/ha
Potřeba růstových regulátorů Není potřebný
Fungicidní ošetření
Podle infekčního tlaku BBCH 32-39 širokospektrální fungicid, hlavně proti hnědé skvrnitosti
Preventivní ošetření BBCH 51-59 azolový fungicid proti fuzariózám klasu

Doporučený výsevek: 3,4 - 4,5 MKS/ha
Zástupce v ČR: ELITA semenářská, a.s

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaGrace

 • nesladovnická středně raná odrůda
 • středně vysoké rostliny, odrůda středně odolná proti poléhání
 • střední odolnost až odolnost proti lámání stébla
 • středně velké až velké zrno, podíl předního zrna středně vysoký
 • zdravotní stav bez výrazných rizik
 • velmi vysoký výnos zrna v ŘVO, OVO, PVO
 • hnojení dusíkem: 60 – 80 kg N/ha
 • nižší výsevek v rámci rozpětí pro danou oblast

Zástupce v ČR: B O R , s.r.o.

Odrůda registrovaná v ČR Právně chráněná odrůdaHeris

 • poloraná odrůda s dobrou odolností poléhání
 • vysoký výnos zrna ve všech oblastech
 • vysoká HTZ a podíl předního zrna
 • vhodnost ke krmným účelům
 • vynikající zdravotní stav
 • unikátní kombinace genů rezistence vůči chorobám
 • vysoce ekonomická odrůda - nevyžaduje intenzivní chemickou ochranu fungicidy

Doporučený výsevek: 3,4 - 4,5 MKS/ha
Zástupce v ČR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČRKampa

 • polopozdní odrůda se střední odnoživostí vhodná pro krmné účely
 • velmi vysoký výnos zrna i předního zrna ve všech oblastech pěstování v ošetřené i neošetřené variantě v registračních zkouškách ÚKZÚZ 1012 až 2014
 • středně dlouhé rostliny s velmi dobrou odolností k poléhání
 • odrůda je odolná vůči lámání stébla
 • velmi dobrá odolnost vůči padlí travnímu a rzi ječné
 • dobrá odolnost vůči hnědé a rynchosporiové skvrnitosti

Doporučený výsevek: 3,2 - 4MKS/ha
Zástupce v ČR:
Limagrain Central Europe Cereals, s.r.o.

Právně chráněná odrůda Odrůda registrovaná v ČRKvorning

 • středně raná až polopozdní krmná odrůda se špičkovým výnosem v ošetřené i neošetřené variantě
 • do všech půdně klimatických podmínek
 • rychlý až velmi rychlý počáteční vývoj se střední až vysokou odnožovací schopností
 • vysoká odolnost přísuškům, velmi dobrý zdravotní stav, velké zrno

Doporučený výsevek: 3,2 - 4MKS/ha
Zástupce v ČR: SAATEN - UNION CZ s.r.o.